Hakkımızda
Kimler Yararlanabilir?

Kimler Yararlanabilir?


  • Yeni bir ürün ve teknoloji geliştirmeyi düşünen ve bu konuda yeterli teknik bilgiye sahip yatırımcılar,
  • Yeni ya da ileri teknolojiye dayanan fikirlere sahip olup, bunun ticari alana aktarmak için destek isteyen müteşebbisler,
  • Mevcut işletme koşullarında yeni ürün ve teknoloji geliştirme olanaklarına sahip olmayan, ancak bu konuda yeterli bilgi birikimi bulunan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiciler,
  • Bilimsel temellere dayalı, araştırma, geliştirme projelerini sanayiye uyarlamayı hedefleyen kişi ve kuruluşlar,
  • Kuruluşlar tarafından önerilecek teknoloji seçeneklerini sanayiye uyarlayacak ölçüde teknik bilgi ve beceriye sahip girişimciler