Sağlık Teknolojileri alanındaki girişimcilerin büyümesinde hızlandırıcı rol oynamayı amaçlayan BioCube Bioentrepreneurship & Innovation Programı’nın başvuru süreci başladı!  Sağlık Girişimcileri, program süresince yatırımcılar, küresel şirketler, kuluçka merkezleri gibi uluslararası ekosistemin farklı aktörleri ile bir araya gelme şansı yakalayacaklar.

İstanbul Aydın Üniversitesi TEKMER, aktif olarak yürüttüğü çalışmalarıyla sağlık teknolojilerinde milli üretimde söz sahibi olmak istiyor. Bu sebeple İstanbul Aydın Üniversitesi Biocube İstanbul Sağlık İnovasyonu ve Girişimcilik Merkezimizde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ülkemizin stratejik gereksinimlerinden dolayı sağlık teknolojileri alanında tarafların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından yararlanılması ve birlikte çalışmaların yürütülmesi öncelikli amaçlarımızın arasında yer alıyor. 

BioCube Istanbul Programı’nda yaşam bilimleri, biyomedikal, sağlık hizmetleri, dijital sağlık ve sağlığı ilgilendiren teknolojiler desteklenecek olup İstanbul Aydın Üniversitesi TEKMER himayesinde eğitimler ve hızlandırıcı programlar gerçekleşecektir.